Małe kasy fiskalne Lublin dla prawników

 • środa, Grudzień 2nd, 2015 198
  Gielda papierow wartosciowych

  Rynki wtórne mogą być zorganizowane albo w postaci rynków over-the-counter, na których transakcje dokonywane są za pośrednictwem maklerów, albo w formie giełd papierów wartościowych, na których transakcje zawierane są w jednym, centralnym miejscu. Największą giełdą…

 • środa, Grudzień 2nd, 2015 207
  Generowanie dochodu z marz

  Inny rodzaj działalności pozabilansowej polega na generowaniu dochodów z marż, pobieranych przez banki za oferowanie klientom specjalistycznych usług, takich jak przeprowadzanie transakcji walutowych w imieniu klienta, obsługa gwarancji popartych hipoteką (pobieranie odsetek, spłat należności głównej…

 • środa, Grudzień 2nd, 2015 38
  Funkcje rynkow finansowych

  Rynki finansowe pełnią podstawową w ekonomii funkcję przesyłania funduszy od ludzi, którzy zaoszczędzili nadwyżkę, wydając mniej, niż wynosiły ich dochody, do ludzi, którzy potrzebują funduszy, ponieważ zamierzają wydać więcej, niż posiadają. Ci, którzy uprzednio oszczędzali…

 • środa, Grudzień 2nd, 2015 187
  Fundusze lokacyjne

  Jak wiemy , próby ominięcia regulacji, takich jak pułapy stopy procentowej depozytów lub ograniczenia odsetek wypłacanych od wkładów, doprowadziły do wypracowania przez banki innowacji, takich jak rachunki typu NÓW lub ATS. Te same siły wytworzyły…

 • środa, Grudzień 2nd, 2015 192
  Fundusze federalne

  Są to typowe pożyczki overnight pomiędzy bankami z ich depozytów w Rezerwie Federalnej. Nazwa ?fundusze federalne” może być nieco myląca, ponieważ pożyczki te nie są udzielane przez rząd federalny ani też przez Rezerwę Federalną, ale…

Frazy: , , , , , , , , ,